Từ vựng tiếng Trung chủ đề số đếm

Từ vựng tiếng Trung chủ đề số đếm

Từ vựng tiếng Trung chủ đề số đếm

 Từ vựng tiếng Trung chủ đề số đếm rất quan trọng và cần thiết cho bất cứ ai khi Học Tiếng Trung. Số đếm là chủ đề cơ bản nhất mà chúng ta tiếp xúc lúc mới bắt đầu với ngôn ngữ này. Nếu bạn chưa biết các từ vựng tiếng Trung chủ đề số đếm thì Kokono xin gửi đến bạn bài học hôm nay. Cùng theo dõi và học ngay nhé.

Đăng kí Học Tiếng Trung ưu đãi tại Kokono

🌎 Các từ vựng số đếm trong tiếng Trung

1. Từ vựng số đếm từ 1-10 trong Tiếng Trung

一                                     yī                                một
二                                     èr                                hai
三                                     sān                              ba
四                                     sì                                 bốn
五                                     wǔ                               năm
六                                     liù                                sáu
七                                     qī                                 bảy
八                                      bā                               tám
九                                      jǐu                               chín
十                                      shí                              mười

2. Từ vựng số đếm từ 11-100 trong Tiếng Trung

十一                                shíyī                               mười một
十二                                shí’èr                              mười hai
十三                                shísān                             mười ba
十四                                shísì                                mười bốn
十五                                shíwǔ                              mười lăm
十六                                shíliù                               mười sáu
十七                                shíqī                                mười bảy
十八                                shíbā                               mười tám
十九                                shíjiǔ                               mười chín
二十                                èrshí                                hai mươi
三十                                sānshí                              ba mươi
四十                                sìshí                                bốn mươi
五十                                wǔshí                              năm mươi
六十                                liùshí                               sáu mươi
七十                                qīshí                                bảy mươi
八十                                bāshí                               tám mươi
九十                                jǐushí                               chín mươi
一百                                yībǎi                                một trăm

3. Từ vựng số đếm từ 101-1000 trong Tiếng Trung

一百零一                      yībǎi líng yī             một trăm linh một
两百                              liǎngbǎi                            hai trăm
三百                              sānbǎi                               ba trăm
四百                              sìbǎi                                  bốn trăm
五百                              wǔbǎi                               năm trăm
六百                              liùbǎi                                sáu trăm
七百                              qībǎi                                 bảy trăm
八百                              bābǎi                                tám trăm
九百                              jiǔbǎi                               chín trăm
一千                              yīqiān                               một nghìn

Tiếng trung chủ đề số đếm
Tiếng trung chủ đề số đếm

4. Từ vựng số đếm lớn hơn 1000 trong Tiếng Trung

两千                             liǎngqiān                          hai nghìn
三千                             sānqiān                             ba nghìn
一万                             yíwàn                               mười nghìn
十万                             shíwàn                           một trăm nghìn
一百万                         yī bǎiwàn                         một triệu
一千万                         yīqiānyì                           mười triệu
一亿                             yiyì                                  một trăm triệu
十亿                             shíyì                                 một tỷ
一百亿                         yībǎiyì                              mười tỷ
一千亿                         yīqiānyì                            một trăm tỷ
一万亿                         yíwànyì                            một nghìn tỷ

🌎 Một số cách đọc số đếm trong tiếng Trung

1. Thêm “第” ở đầu đối với số thứ tự

Ví dụ:
Thứ nhất >>> 第一 /dìyī/;
Thứ mười >>> 第十 /dìshí/.

2. Đọc từng số một đối với số điện thoại, số năm, số nhà

1998 >>> 一九九八年 /Yījiǔjiǔbā nián/
2008 >>> 二零零八年 /Èr líng líng bā nián/
01662758004 >>> 零一六六二七五八零零四 /Líng yīliùliù’èrqīwǔbā líng líng sì/
312 >>> 房间 = 三 /yāo/ 二房间  /Sān yāo èr fángjiān/ (“一” không đọc là “yī” mà đọc là “yāo”).

Từ vựng tiếng Trung về số đếm
Từ vựng tiếng Trung về số đếm

3. Cách đọc từ vựng số đếm dạng phân số, chữ số thập phân, phần trăm

✔️ Xem thêm: Từ vựng tiếng trung chủ đề thời gian!

3.1. Cách đọc số thập phân

“.” đọc là “点” diǎn. Đọc phần trước như số bình thường, không đọc các hàng các lớp phần sau, số có bao nhiêu chữ số 0 thì đọc từng đấy số.

Ví dụ:
0.5 >>> 零点五 Líng diǎn wǔ
15.37 >>> 十五点三七 Shíwǔ diǎn sānqī
22.0038 >>> 二十二点零零三八 Èrshí’èr diǎn líng líng sānbā

3.2. Cách đọc phân số: 

A/B >>> B分之A: /B fēn zhī A/

Ví dụ:
1/2 >>> 二分之一 /Èr fēn zhī yī/

5/6 >>> 六分之五 /Liù fēn zhī wǔ/

3/5 >>> 五分之三 /Wǔ fēn zhī sān/

3.3. Cách đọc phần trăm: 

百分之A: /Bǎi fēn zhī A/

Ví dụ:
3% >>> 百分之三
50% >>> 百分之五十

Các bạn cần lưu ý phần ngữ pháp tiếng Trung để phân biệt: “liǎng” và “èr”. Trong Hán ngữ, “兩 /liǎng/” và “二 /èr/” đều có nghĩa là “hai (2)”. Tuy nhiên chúng lại có sự khác biệt trong cách dùng:

✔️ 二 /èr/ được dùng khi:

+ Trong vai trò số đếm: 一, 二, 三, 四,…

+ Dùng làm số thứ tự: 第 一, 第 二, 第 三, 第 四,…

+ Dùng trước số 10:

二十 /èrshí/ >>> 20;

二 百 二 十 二 /èrbǎièrshíèr/ >>> 222,…

+ Dùng trong phân số và số thập phân:
零 點 二: /líng diǎn èr, linh điểm nhị/: 0,2
三 分 之 二: /sān fēn zhī èr, tam phân chi nhị/: 2/3

✔️ 兩 /liǎng/ được dùng trước lượng từ:

+ 兩 個 人 /liǎngge rén, lưỡng cá nhân/: 2 người.

+ 兩 張 票 /liǎngzhāng piào, lưỡng trương phiếu/: 2 cái vé.

✔️ 二 /èr/ hoặc兩 /liǎng/ trước 千 /qiān/ (thiên >>> 1000), 萬 /wàn/ (vạn >>> 10 ngàn):

* Đọc rời từng chữ số khi nói năm và số điện thoại. Số 0 là 零 /líng/:

Ví dụ:
– 1990: 一 九 九 零 /yī jiǔ jiǔ líng/.
– 2000: 二 零 零 零 /èr líng líng líng/.
– 2006: 二 零 零 六 /èr líng líng liù/.

* Số 1 thường đọc là yāo khi đọc số phòng và số điện thoại.

Ví dụ:
– Số điện thoại: 339013: 三 三 九 零 一 三 /sān sān jiǔ líng yāo sān/.
– Số phòng: 108: 一 零 八 /yāo líng bā/.

Qua bài học hôm nay các bạn đã biết cách đọc và phân biệt những từ vựng tiếng Trung chủ đề số đếm chưa? Duhockokono99.com mong rằng kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ tại đây có thể lan tỏa và truyền cảm hứng cho các bạn Học Tiếng Trung tốt hơn mỗi ngày.

>> Tham khảo: Khóa Học Tiếng Trung tại Hà Đông


Địa chỉ Học Tiếng Trung tại Kokono

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *