9 Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung chuẩn | Bạn có biết?

10 quy tắc viết phiên âm tiếng Trung cần ghi nhớ

9 Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung chuẩn | Bạn có biết?

 Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung chuẩn? Để có thể học tốt tiếng Trung thì bạn không thể bỏ qua 10 quy tắc viết phiên âm tiếng Trung này. Nếu chưa biết thì cùng Kokono học ngay các quy tắc này trong bài viết dưới đây nhé.

9 Quy tắc viết phiên âm t​iếng Trung

Quy tắc viết phiên âm Tiếng Trung phức tạp hơn tiếng Anh. Đó là bởi cách viết phiên âm tiếng âm tiếng Trung còn dựa trên dấu, ghép nguyên âm phụ âm,… Vì vậy bạn cần nhớ các quy tắc viết pinyin trong tiếng Trung sau:

cách viết phiên âm tiếng trung chuẩn

1. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 1: Các nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün” nếu ghép với các phụ âm “j”, “q”, “x” thì khi viết Pinyin phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”. 
Ví dụ: ju, quan, xun,…
 
2. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 2: Các nguyên âm “ü”, “üe” khi ghép với phụ âm “l”, “n” thì viết Pinyin phải giữ nguyên hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”. 
Ví dụ: lü, lüe, nü, nüe,…
 
3. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 3: Nếu trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm, theo quy tắc viết Pinyin phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước “u”
Ví dụ: u > wu.
Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung chuẩn
Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung chuẩn
 
4. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 4: Các nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, nếu phía trước không ghép với phụ âm thì khi viết Pinyin phải bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”. 
Ví dụ: ua > wa, uai > wai, uan > wan, uang > wang, uo > wo, uei > wei, uen > wen, ueng > weng.
 
5. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 5: Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm “n”, “l”, “j”, “q”, “x” khi viết Pinyin chuẩn.
 
6. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 6: Nguyên âm “iou”, nếu ghép với phụ âm ở phía trước thì khi viết Pinyin phải bỏ “o” ở giữa. 
Ví dụ: liù, niú, jiú,…
 
7. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 7: Các nguyên âm: “i”, “in”, “ing”, nếu phía trước không ghép với phụ âm, lúc viết Pinyin phải thêm bán nguyên âm “y” ở trước.
Ví dụ: i > yi, in > yin, ing > ying.
 
8. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 8: Các nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang”, “iong”, nếu phía trước không ghép với phụ âm, muốn viết Pinyin chuẩn phải thay nguyên âm “i” bằng bán nguyên âm “y”.
Ví dụ: ia > ya, ie > ye, iao > yao, iou > you, ian > yan, iang > yang, iong > yong.
 
9. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 9: Các nguyên âm “uei”, “uen” nếu phía trước ghép với phụ âm, lúc viết Pinyin thì phải bỏ “e” ở giữa đi. 
Ví dụ: ruei > ruì, lúen > lún, dùen > dùn,…
 
10. Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung 10: Các âm tiết có nguyên âm “a”, “o”, “i” đứng đầu, khi đặt sau âm tiết khác, nếu xuất hiện hiện tượng ranh giới giữa hai âm tiết bị lẫn lộn phải dùng dấu cách âm (‘) tách ra để viết phiên âm chuẩn.
Ví dụ:
 
+) píng’ān (平安) (bình an), từ này có hai âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu nên phải dùng dấu cách âm (‘), nếu không dùng thì sẽ đọc thành “pín gān” bị vô nghĩa.
 
+) jiāo’ào (骄傲) (kiêu ngạo), từ này có hai âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu, nếu khi viết phiên âm tiếng Trung không dùng dấu cách âm tách ra như trên thì rất dễ đọc sai.
 
Với 10 quy tắc viết phiên âm tiếng Trung chuẩn không cần chỉnh trên, hi vọng các bạn sẽ thấy tiếng Trung đơn giản hơn và viết được phiên âm Pinyin thật dễ dàng. Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *